Mange års erfaring med kvalitets gulvafslibning på Nørrebro på Amager

Det skaber et utrolig trygt arbejdsmiljø, og i mit tilfælde har det betydet, at jeg som medarbejder aldrig har været bange for at lave fejl med billig gulvafslibning priser. Og hvis det er sket, har jeg aldrig været bange for at indrømme det. For jeg har altid vidst, at jeg ikke ville blive korsfæstet for det. Det er en ledelsesform, som gør gulvafslibning på Nørrebro attraktiv, at man bliver mere modig og initiativrig som medarbejder, og som giver lyst til at gå mere med bolden selv. For rammer man ved siden af, ved man, at man ikke bliver demotiveret af det fordi man aldrig bliver pillet ned for at misse målet.

Mange års erfaring med kvalitets gulvafslibning på Nørrebro på Amager
kvalitets gulvafslibning på Nørrebro på Amager

Erfaring med gulvafslibning på Nørrebro og Amager

Det er derfor også en ledelsesform, som jeg selv har bestræbt mig på at udøve over for mine egne medarbejdere, siden jeg for et par år siden selv blev leder og personaleansvar. De stillede nogle kritiske spørgsmål til min ledelse og var ikke tilfredse med min lederstil:
• Gulvvedligeholdelse
• Gulvreparation
• Gulvarbejde
Gulvservice
• Gulvafslibning
• Gulvafhøvling
• Gulvrenovering
• Gulvpleje
I sine kommentarer skrev min chef så, at der var brug for en seriøs snak om min ledelse, da mine medarbejdere tydeligvis delte sig i to lejre. Det måtte jeg forholde mig til, og det måtte vi tage afsæt i, når vi skulle snakke dagen efter med afslibning af dørtrin og gulvafslibning på Amager. Den formulering måtte jeg kæmpe noget med aftenen før mit review, mens jeg sad og forberedte mig.

Den lokale fagmand indenfor trægulv på Nørrebro

For hans måde at opleve situationen på stødte migí den grad. Jeg mente ikke, at der med 2 versus 12 var tale om en deling i to lejre. jeg mente, at der var tale om en stor gruppe af tilfredse medarbejdere og en mindre afutílfredse. jeg ville gerne diskutere, hvorfor de ikke var tilfredse, men mens jeg forberedte mig, voksede en indre irritation over min chefs fortolkning. Og jeg besluttede mig derfor for at lave en lille og billig gulvafhøvling priser med ham. Jeg fandt nogle sukkerknalder og to papbægre.

Alt om billig gulvafslibning på Amager

I den ene kom jeg 2 sukkerknalder. og í den anden kom samt renovering af trægulve. Da vi dagen efter var i gang med feedback sessionen og kom til det punkt, hvor vi skulle diskutere mine medarbejderes feedback, tog jeg kopperne frem og tømte dem på bordet.
• Polishbehandling
• Bejdsning
• Ludbehandling
• Lakbehandling
• Sæbebehandling
• Voksbehandling
• Oliebehandling
Bare for at illustrere størrelsesforskellen. tog samtalen så en noget mere ukonstruktiv drejning. Min chef blev Vred samt renovering af trægulve. Han følte sig provokeret.

Specialister i afslibning af gulve+mellem brædder

Han fortalte mig, at de to medarbejdere, som var anonyme, og som jeg derfor ikke vidste hvem var, netop kritiserede mig for ikke at ville lytte og tage imod feedback. Og han mente, at min reaktion netop understregede deres pointe. Derefter udviklede det sig faktisk til et mindre skænderi og billig gulvafslibning pris. Når jeg kigger tilbage i dag, kan jeg jo godt se, at min reaktion ikke var den smarteste.