Få et præsentabelt hjem med en gulvafslibning og ny gulvbehandling

Det gør jeg tit her på kontoret. jeg går lige rundt til hver medarbejder og spørger dem, hvad de synes om ideen. På den måde oplever jeg at få en mere ærlig udmelding, og samtidig får jeg indikationer på, hvorvidt medarbejderne er med eller imod, og hvilken type modstand jeg eventuelt står overfor med billig gulvafslibning priser. Det giver mig også. mulighed for lige at give ideen en ekstra tanke og tid til at justere på den.

præsentabelt hjem med en  ny gulvbehandling
ny gulvbehandling

Fokus på gulvmaling og ny gulvbehandling

Bagefter, når jeg så har taget en endelig beslutning, er det lettere at præsentere den for den samlede Dette er naturligvis lettest at gøre på et kontor som mit, hvor vi ikke er så mange ansatte. • Gulvvedligeholdelse
• Gulvafhøvling
• Gulvpleje
• Gulvreparation
• Gulvarbejde
Gulvrenovering
Gulvafslibning
• Gulvservice
l større forsamlinger, som når jeg for eksempel er ude på destinationerne med lederne og guiderne med afslibning af dørtrin, griber jeg lige fat i et par stykker og tager stikprøver for at vejre stemningen, inden jeg kommunikerer til alle. Har alle de øvrige medarbejdere samme opfattelse af dig, er der jo nok noget om snakken.

Den lokale fagmand indenfor afhøvling gulv pris

Og hvad gør man så? Måske har situationen været den, at du er kommet til som ny leder for en afdeling, der har været virkelig nødlidende. Derfor har der været brug for Øjeblikkelig handling for at redde, hvad der kunne reddes. Det kan være, at en række medarbejdere er blevet fyret, og det kan være, at afdelingen generelt er blevet beskåret. Når medarbejderne så bagefter kommer og fortæller dig, at de rent faktisk oplevede din opførsel som brutal, bør du tage det alvorligt og billig gulvafhøvling priser.

Erfaring med ny gulvbehandling

Også selvom det ikke har været din intention. Du handlede bare, fordi det var nødvendigt. Du skal derfor heller ikke nødvendigvis bruge feedbacken til at konkludere, at den slags handlinger vil være forkerte i fremtiden.
• Bræddegulve
• Trægulve
• Lamelgulve
• Bordplader
• Plankegulve
• Trapper
• Parketgulve
• Dørtrin
Måske var handlingen helt rigtig. Men til gengæld du nok ikke advaret organisationen tilstrækkeligt godt om, hvad det var, du ville gøre. Derfor peger den læring, du skal trække ud af feedbacken, nok mest på, at du i de pressede situationer også skal fokusere på din kommunikation og ikke kun på samt renovering af trægulve, hvordan du gennemfører ændringer. En ting er at kunne modtage feedback som leder.

Fokus på afslibning

At give feedback er i mine øjne en lige så afgørende del af den autentiske leders handlinger. Den feedback, du giver til dine medarbejdere, er jo omdrejningspunktet for den udvikling, som du som leder skal hjælpe dem med. Det er netop i feedbackens øjeblik, at du guider, coacher, sparrer og vejleder. Den er med andre ord et af dine vigtigste ledelsesredskaber samt renovering af trægulve. At udvise nærvær og oprigtig interesse er med til at etablere tillid.